„Innowacyjny Samorząd” edycja 2024

Do 31 marca jednostki samorządu terytorialnego mogą nadsyłać zgłoszenia do bezpłatnego konkursu „Innowacyjny Samorząd”. Zgłaszać można nowatorskie rozwiązania dotyczące wszystkich aspektów funkcjonowania gmin, powiatów i województw – zarówno duże, jak małe, ale usprawniające codzienną pracę.

Organizatorem konkursu jest Serwis Samorządowy PAP. Celem naszej inicjatywy jest promowanie kreatywnych i innowacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, a także chęć inspirowania innych samorządów do podejmowania działań na rzecz wdrażania innowacji w swojej codziennej pracy.

Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach: miasta duże – powyżej 200 tys. mieszkańców, gminy miejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty oraz samorządy województw.

Przykładowe dziedziny, których mogą dotyczyć zgłaszane rozwiązania to: cyfryzacja, ochrona środowiska – zrównoważony rozwój, infrastruktura techniczna i gospodarka komunalna, finanse, polityka rozwoju – tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości, przyciąganie inwestorów, polityka demograficzna, oświata, sport, kultura, ochrona zdrowia, proinnowacyjność – tworzenie warunków do rozwoju innowacyjności, aktywizacja mieszkańców i polityka społeczna.

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2024 r.

Laureatów wyłoni kapituła, w której zasiądą przedstawiciele samorządów, świata nauki, ministerstw oraz redakcji Serwisu Samorządowego PAP. Zwycięskie projekty ogłosimy podczas gali zaplanowanej na 23 maja w Warszawie. Patronat honorowy nad konkursem objęły: Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/rozpoczynamy-przyjmowanie-zgloszen-do-konkursu-innowacyjny-samorzad-edycja

Scroll to Top