Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy

Nabór wniosków nr FELU.03.02-IZ.00-002/24 w ramach Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ projektu 5) Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie: Wsparcie systemów doradztwa sprzyjających osiągnięciu neutralności klimatycznej.

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego, tj.: powiaty/miasta na prawach powiatu.

Nabór trwa od 26.02.2024r do 16.04.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top