Rozbudowa zbiorów muzealnych – nabór wniosków

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłosił II nabór wniosków do programu Rozbudowa zbiorów muzealnych. Wnioski należy składać do 31 sierpnia br. za pośrednictwem systemu Witkac. Celem programu jest wsparcie finansowe muzeów w systematycznym powiększaniu i uzupełnianiu gromadzonych kolekcji muzealnych.

Wnioskodawcami programu mogą być instytucje kultury będące muzeami, które dopełniły procedury uzgodnienia statutu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z wyłączeniem muzeów prowadzonych bądź współprowadzonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które są wpisane do rejestru instytucji kultury MKiDN.

Wsparcie można uzyskać na Zakup pojedynczych obiektów muzealnych, jak również spójnych kolekcji. Przedmiotem zakupu nie może być grupa obiektów niestanowiąca spójnej pod względem merytorycznym kolekcji.
Wsparcie nie obejmuje sztuki współczesnej, której nabywanie jest możliwe w ramach programu Narodowe Kolekcje Sztuki Współczesnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Składając wniosek o dofinansowanie, muzeum musi dysponować opiniami eksperckimi na temat autentyczności oraz wyceny kupowanych dzieł, dokumentacją fotograficzną obiektów oraz opinią konserwatorską na temat ich stanu zachowania.

W ramach jednego naboru jedno muzeum może złożyć jeden wniosek.

źródło: https://nimoz.pl/dzialalnosc/wsparcie-finansowe/rozbudowa-zbiorow-muzealnych

Scroll to Top