Przyjazna przestrzeń społeczna – Edukacja

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów wybieranych w sposób konkurencyjny, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Priorytet FEPK.05 Przyjazna przestrzeń społeczna.Działanie FEPK.05.01 Edukacja.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
  • Inne osoby prawne i osoby fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły oraz placówki tworzące system oświaty (w tym placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego),
  • Inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • Uczelnie zawodowe,
  • Uczelnie akademickie (tylko w zakresie poprawy dostępności).

W działaniu FEPK.05.01 Edukacja Wnioskodawcami/Partnerami w projekcie mogą być wyłącznie podmioty, które prowadzą działalność w sposób ciągły i zorganizowany przez okres minimum 24 ostatnich miesięcy na terenie województwa podkarpackiego licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje dotyczące:

  • Infrastruktury przedszkolnej,
  • Infrastruktury szkolnictwa ogólnego,
  • Infrastruktury szkolnictwa zawodowego,
  • Infrastruktury szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków trwa do 05.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top