Generacja 6.0 – nabór wniosków

„Generacja 6.0” to program skierowany do podmiotów, które chcą zorganizować warsztaty lub zajęcia dla osób 60+. Projekty mogą być realizowane na terenie gmin do 25 tys. mieszkańców, na terenie Polski.

W ramach programu dofinansowanie uzyska 30 projektów na działania o charakterze społecznym, technologicznym lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy finansowe, kursy językowe, warsztaty tematyczne (np. krawieckie), grupowa rehabilitacja lub fizjoterapia, itp.

Dodatkowo, obowiązkowym elementem projektów jest wydarzenie kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych uczestników projektu (np. wystawienie sztuki).

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia rejestrowe,
 • Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. gmina, miasto, powiat),
 • biblioteki publiczne,
 • domy kultury.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

 • przygotowanie oraz prowadzenie zajęć, kursów lub warsztatów, o charakterze edukacyjnym lub rehabilitacyjnym,
 • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
 • organizację wydarzeń kulturalnych, których koszt nie może przekroczyć 6 000,00zł brutto,
 • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może przekroczyć 500,00 zł brutto,
 • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00zł brutto,
 • ewentualne porady specjalistyczne.

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane każdy na kwotę do 20 000,00 zł brutto.

Termin składania wniosków upływa 14 lipca 2023 r.

źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/generacja-6-0/

Scroll to Top