Przestrzeń w transformacji

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór nr FELD.09.03-IZ.00-001/23 na projekty współfinansowane ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu 9. Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji, Działanie FELD.09.03 Przestrzeń w transformacji, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

 • Typ 1: wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE,
 • Typ 2: wsparcie infrastruktury służącej do wytwarzania energii cieplnej lub chłodu, pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z przyłączeniem do sieci,
 • Typ 3: wsparcie infrastruktury służącej do magazynowania ciepła lub chłodu ze źródeł odnawialnych działającej na potrzeby danego źródła OZE.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:

 • Administracja rządowa,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Jednostki naukowe,
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • Lasy Państwowe,
 • Parki narodowe i krajobrazowe,
 • MŚP,
 • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • Uczelnie,
 • Wspólnoty energetyczne, w tym klastry energii i spółdzielnie energetyczne,
 • Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS.

Nabór wniosków trwa do 15.09.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top