Środki na organizację szkoleń i warsztatów dla nauczycieli

Ministerstwo Edukacji i Nauki prowadzi nabór wniosków  w konkursie dotyczącym wspierania inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym. Chodzi m.in. o organizację szkoleń, kursów, seminariów lub warsztatów i innych form doskonalenia dla nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, którzy pracują z uczniami pochodzącymi z zagranicy.

Dofinansowanie otrzymają projekty na rzecz przygotowania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, pomocy nauczyciela oraz wychowawców placówek oświatowo-wychowawczych do pracy z uczniami cudzoziemskimi oraz uczniami będącymi obywatelami polskimi, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw poprzez: organizację szkoleń lub warsztatów doskonalących wiedzę i umiejętności kadry szkolnej w zakresie pracy w środowisku wielokulturowym.

Minimalna kwota dofinansowania wynosi 5 tys. zł, a maksymalna 25 tys. zł. Łącznie do rozdysponowania jest 400 tys. zł. Wnioskodawca musi zapewnić minimum 10 proc. wkładu własnego. 

Zgodnie z warunkami udziału w konkursie, pozyskane środki można przeznaczyć m.in. na organizację szkoleń i warsztatów dla nauczycieli, również w formie online, wsparcie współpracy szkoły z lokalnym środowiskiem wielokulturowym oraz doskonalenie znajomości języka polskiego dla osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela, niebędących obywatelami polskimi.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego oraz fundacje i stowarzyszenia. Nabór prowadzony jest do 18 sierpnia 2023 r. 

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/do-25-tys-zl-na-organizacje-szkolen-i-warsztatow-dla-nauczycieli-dokumenty

Scroll to Top