Projekt “Bitwa o remizy”

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła projekt “Bitwa o remizy”. W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu otrzyma do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej. To profrekwencyjna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzięki tym funduszom możliwa będzie kompleksowa termomodernizacja remizy, wymiana źródła ciepła na niskoemisyjne, instalacja OZE, remont i doposażenie w niezbędny sprzęt.

Dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych będą realizowane w roku 2024, zgodnie z procedurami określonymi przez Ministra Klimatu i Środowiska w ramach właściwego programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (reprezentowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej).

źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/bitwa-o-remizy–rzad-sfinansuje-termomodernizacje-i-doposazenie-remiz-dla-gmin-o-najwyzszej-frekwencji-wyborczej

Scroll to Top