Program „Słoneczne remizy”

Trwa nabór wniosków dla zadań wpisujących się w program ”Słoneczne remizy”, ogłoszony przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wnioski można składać do 28.09.2023 r. do godz. 15.30.

Wniosek o przyznanie dofinansowania do Funduszu może złożyć jednostka samorządu terytorialnego będąca właścicielem nieruchomości, której korzystającym jest powiatowa straż pożarna, a nieruchomość wykorzystywana jest na cele statutowe powiatowej straży pożarnej.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych,
  • Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Wysokość środków WFOŚiGW we Wrocławiu zaplanowanych na edycję programu w roku 2023 wynosi do 300 000,00 zł.

Program realizowany będzie w latach 2023-2027, przy czym:

  • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) zaciągane będą do 31.12.2026 r.
  • środki wydatkowane na rzecz Beneficjentów będą do 30.11.2027 r.

Źródło: WFOŚiGW Wrocław

Scroll to Top