Rodzina Polonijna 2023 – konkurs

Szkoły w kraju i za granicą mogą wziąć udział w II edycji konkursu „Rodzina Polonijna” 2023. Celem inicjatywy jest m.in. wspieranie projektów doskonalących znajomość języka polskiego, historii i geografii Polski oraz promujących polską kulturę, które będą realizowane w partnerstwie szkół polskich i zagranicznych. Termin składania wniosków upływa 3 października 2023 r.

Celem konkursu jest wspieranie współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących nauczanie języka polskiego i w języku polskim w innych państwach, ze szkołami w Polsce. 

Konkurs będzie obejmował realizację wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, w szczególności: 

  • doskonalących znajomość języka polskiego (np. warsztaty dziennikarskie, zajęcia językowe, teatralne, literackie, poetyckie, muzyczne, konkursy recytatorskie, ortograficzne, piosenki), 
  • doskonalących znajomość historii Polski (np. realizacja wspólnych lekcji i projektów historycznych, w tym metodami edukacji pozaformalnej, np. udział w grach miejskich, konkursach, warsztatach, lekcjach muzealnych), 
  • doskonalących znajomość geografii Polski (np. wycieczki do miejsc historycznych oraz interesujących krajobrazowo w kraju zamieszkania dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia (polonika) i/lub w Polsce), 
  • artystycznych o tematyce związanej z kulturą, sztuką, tradycją polską (np. wystawienie spektaklu teatralnego, pantomimicznego, przygotowanie projektu fotograficznego, graficznego, ceramiki, muralu), 
  • sportowych – organizacja zawodów sportowych, 
  • uwzględniających patronów roku 2023 ustanowionych przez Sejm i Senat RP. 

Budżet inicjatywy to ponad 1,4 mln zł. Maksymalna wysokość dotacji dla jednej pary szkół partnerskich wynosi 60 tys. zł.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-wspolpraca-szkol-funkcjonujacych-w-systemach-oswiaty-innych-panstw-oraz-organizacji-spolecznych-zarejestrowanych-za-granica-prowadzacych-nauczanie-jezyka-polskiego-historii-geografii-kultury-polskiej-oraz-innych-przedmiotow-nauczanych-w-jezyku-polskim-w-innych-panstwach-ze-szkolami-w-polsce–rodzina-polonijna-w-roku-2023–ii-edycja

Scroll to Top