Program „Razem Bezpieczniej” – 2024

Samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw lokalnych dotyczących bezpieczeństwa w ramach „Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024”.

Wnioski należy składać do poszczególnych urzędów wojewódzkich. Każdy urząd wyznacza własny termin składania wniosków. 

Wnioski muszą być przekazane do MSWiA w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2024 r.

Zgodnie z Programem jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe mogły składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa w ramach:
Celu szczegółowego nr 1 – Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa;
Celu szczegółowego nr 2 – Podnoszenie świadomości na temat społecznych zagrożeń bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym i skutecznych metod ich zapobiegania.

źródło: https://www.gov.pl/web/mswia/program-ograniczania-przestepczosci-i-aspolecznych-zachowan-razem-bezpieczniej-im-wladyslawa-stasiaka

Scroll to Top