Gospodarka wodno-ściekowa, schemat A

Nabór na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.8 Gospodarka wodno-ściekowa, nr FEWM.02.08-IZ.00-002/24, Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.

W naborze wspierane będą następujące typy projektów:

  1. Typ 5 Zapewnienie nowoczesnych systemów odbioru nieczystości płynnych i stałych z jednostek pływających w przystaniach, portach żeglarskich, stanicach wodnych i innych miejscach cumowania i w kamperowiskach oraz sezonowych pakietów sanitarnych w obozowiskach,
  2. Typ 6 Rekultywacja jezior.

Beneficjenci:

  • Jednostki samorządu terytorialnego;
  • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego;
  • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne;
  • MŚP;
  • Organizacje pozarządowe.

Nabór wniosków trwa od 04.03.2024r do 27.03.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top