„Kapliczki Podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”

Konserwacje ważnych dla lokalnych społeczności kapliczek będą mogły przeprowadzić w Podlaskiem organizacje czy stowarzyszenia samorządów za środki z konkursu “Kapliczki Podlaskie 2024 – ocalić od zapomnienia”, który rozpoczął urząd marszałkowski w Białymstoku.

Główny cel tego przedsięwzięcia to ratowanie od zniszczenia, konserwacje i renowacje kapliczek – znanych i ważnych w społecznościach lokalnych na terenie województwa podlaskiego. Chodzi o kapliczki, figury sakralne, krzyże, które nie są zabytkami ani nie znajdują się w gminnych ewidencjach zabytków, ale mają znaczenie kulturowe i historyczne – przypomina urząd marszałkowski w regulaminie konkursu. Wszystko ma służyć ocaleniu tych obiektów od zapomnienia.

Pieniądze można otrzymać na renowację, zakup potrzebnych do tego materiałów, ale też na uporządkowanie czy zagospodarowanie jej otoczenia.

Prace konserwatorskie powinny być przeprowadzone w terminie od 1 maja do 31 grudnia 2024 r.

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in.: organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne, pod warunkiem że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 100 tys. zł. Zainteresowane organizacje wnioski o dotacje mogą składać od 9 do 29 lutego przez system witkac.pl.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top