Podział środków dla gmin na sporządzenie planów ogólnych

Resort rozwoju zaproponował algorytm podziału środków z KPO dla poszczególnych gmin na sporządzenie planów ogólnych. Udostępnił też wykaz z maksymalnymi kwotami wsparcia na jakie mogą liczyć poszczególne samorządy.

W MRiT trwają konsultacje w sprawie zasad dofinansowania z KPO tzw. planów ogólnych, które stanowią jeden z najważniejszych elementów reformy planowania przestrzennego. Sam nabór w ramach KPO ma natomiast ruszyć już 29 lutego. 

W ramach konsultacji ministerstwo udostępniło na swojej stronie m.in. regulamin konkursu wraz z kryteriami i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków. 

Zaproponowano w nim również algorytm podziału środków niezbędnych dla zrealizowania planów ogólnych w gminach. Uwzględnia on m.in. powierzchnię gminy, liczbę ludności oraz powierzchnię lasów. W oddzielnym załączniku udostępniono z kolei wykaz maksymalnych kwot wsparcia na to zadanie dla każdej gminy.

Zgodnie z regulaminem do wydatków kwalifikowalnych będą zaliczane wydatki związane z opracowaniem planu ogólnego, gminnego programu rewitalizacji, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także wydatki na opracowania, ekspertyzy, analizy i dokumentację techniczną.

Podatek VAT będzie z kolei wydatkiem niekwalifikowalnym, w związku z tym będzie on wyłączony z dofinansowania. Podatek VAT będzie natomiast finansowany ze środków własnych beneficjanta.

Łączny budżet na realizację inwestycji wynosi ponad 893,2 mln zł ze środków KPO, z czego na wsparcie gmin w przygotowaniu planów ogólnych zaplanowano 457,8 mln zł, na wsparcie przygotowania i uchwalenia gminnych programów rewitalizacji – 94 mln zł, a na dofinansowanie przygotowania i uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 316,2 mln zł. 

Poniżej link do projektu dokumentacji konkursowej wraz z podziałem środków – https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/informacja-o-konsultacjach-publicznych-dla-gmin

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/tyle-dostanie-kazda-gmina-na-plan-ogolny-jest-algorytm-podzialu

Scroll to Top