Posiłki w szkołach i przedszkolach z uwzględnieniem diet eliminacyjnych

Nowe przepisy mają zapewnić dzieciom w szkołach, przedszkolach i żłobkach prawo do posiłku zgodnego z ich wymaganiami zdrowotnymi – wynika z poselskiego projektu ustawy. Zmiana ma zagwarantować dzieciom ze specjalnymi potrzebami możliwość spożywania posiłków wraz z grupą rówieśniczą.

Posłowie Polska2050-TD złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech oraz ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z proponowanymi zmianami placówki edukacyjne i opiekuńcze będą miały obowiązek zapewnić posiłki uwzględniające dietę eliminacyjną zgodną z wymaganiami zdrowotnymi dzieci. Nowe przepisy mają zagwarantować dzieciom możliwość spożywania posiłków wraz z grupą rówieśniczą.

Obowiązek dostosowania się do przepisów dotyczących uwzględniania diety eliminacyjnej będą miały również przedszkola, żłobki i kluby dziecięce.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu, istnieje konieczność wprowadzenia regulacji ustawowych, ponieważ prowadzony przez organizacje pozarządowe monitoring wskazuje na potrzebę zmian w tym zakresie. Posłowie dodali, że problemy w tym zakresie zgłaszają również rodzice dzieci.

Proponowane zmiany przepisów mają wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Długi okres vacatio legis wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniego czasu na przygotowanie się do wypełniania obowiązków wprowadzonych ustawą.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top