Podniesienie kompetencji cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiły pięć nowych konkursów na dofinansowanie szkoleń, które mają podnieść kompetencje cyfrowe Polaków. Programy te, współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy, przewidują wsparcie o łącznej wartości blisko 400 mln zł.

W ramach najnowszych działań Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłaszają pięć nowych konkursów na dofinansowanie szkoleń.

Szkolenia, które będą dofinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy będą skierowane do następujących grup:

1. Osoby wykluczone cyfrowo – Program szkoleń skierowany będzie do obywateli, którzy mają małe lub żadne umiejętności cyfrowe. Uczestnicy tych zajęć będą mogli znacząco zwiększyć swoje kompetencje w zakresie obsługi komputera i efektywnego korzystania z internetu.

Budżet: 93 775 142,18 zł

2. Nauczyciele wychowania przedszkolnego – Celem projektu jest stworzenie szkoleń, które umożliwią nauczycielom przedszkoli lepsze wykorzystanie technologii cyfrowych podczas pracy z dziećmi. Szkolenia będą skupiać się na praktycznych narzędziach i strategiach, które pomogą pedagogom w tworzeniu angażujących zajęć, rozwijających umiejętności dzieci w zakresie korzystania z technologii.

Budżet: 112 871 449,23

3. Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych – Celem projektu jest zapewnienie nauczycielom profesjonalnych szkoleń, które umożliwią im skuteczne wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie nauczania. Szkolenia te obejmują również przekazywanie wiedzy na temat bezpieczeństwa w sieci i radzenia sobie z zagrożeniami cyfrowymi. Dzięki temu programowi nauczyciele  lepiej  przygotują uczniów do życia w erze cyfrowej.

Budżet: 25 517 822,39

4. Obywatele – Celem programu jest nauczenie uczestników korzystania z usług internetowych, załatwiania spraw urzędowych online, obsługi komputera oraz bezpiecznego korzystania z internetu. Podczas szkoleń uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą im sprawnie poruszać się w wirtualnym świecie oraz zwiększą ich kompetencje w obszarze nowoczesnych technologii.

Budżet: 95 635 234,19 

5. Urzędnicy – W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia dla urzędników, aby podnieść jakość  obsługi obywateli, usprawnić codzienne obowiązki oraz zwiększyć efektywność pracy za pomocą nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Oferta dostosowana jest do różnych potrzeb uczestników, zapewniając kompleksowe wsparcie w rozwoju zawodowym urzędników.

Budżet: 62 721 768,77

Każdy z tych programów został stworzony, aby odpowiadać na specyficzne potrzeby edukacyjne i umiejętnościowe różnych grup odbiorców. Nabór trwa od 28.06.2024 r. do 14.08.2024 r.

Źródło: www.gov.pl

Scroll to Top