Pajacyk – wsparcie żywnościowe

Program PAJACYK jest skierowany do dzieci, które ze względu na trudną sytuację socjalno-bytową powinny otrzymywać bezpłatne posiłki, a nie mogą liczyć na pomoc z innych źródeł. 

Wnioski mogą składać szkoły podstawowe (publiczne, niepubliczne, prywatne) oraz samodzielne świetlice środowiskowe, w których istnieje możliwość wydawania posiłków. Samodzielna świetlica to taka, która nie podlega szkole.

W ramach finansowania kwalifikowalne są koszty:
1. Zakupu produktów żywnościowych – w przypadku, gdy placówka posiada własną kuchnię i samodzielnie przygotowuje posiłki.
2. Zakupu gotowych posiłków – w przypadku, gdy placówka nie ma kuchni i zapewnia dzieciom posiłek w formie cateringu.
W przypadku szkół, jednostkowa stawka żywieniowa powinna być zgodna ze stawką ustaloną z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej.
Jednostkowa stawka dla świetlic nie powinna być wyższa niż 7,50 zł a posiłki powinny być zbilansowane, pełnowartościowe i zdrowe.

 Wnioski można składać do 10 lipca 2024 r.

Grupą docelową programu są dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn, w tym z powodu uchodźctwa.
W wyjątkowych przypadkach beneficjentami mogą być również osoby pełnoletnie, które nie przekroczyły 24 roku życia, a które korzystają z pomocy w specjalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych bądź rehabilitacyjnych.
Dzieci otrzymujące posiłki w ramach programu typowane są przez przedstawicieli placówki (rada rodziców, dyrektor, pedagog, wychowawca), na podstawie współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym (MOPS, parafia, sąsiedzi).

źródło: https://www.pajacyk.pl/nabor/

Scroll to Top