Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie

Nabór nr FELU.11.04-IZ.00-001/24 w ramach Działania 11.4 Rewitalizacja obszarów innych niż miejskie (typ projektu 1) Priorytetu XI Rozwój zrównoważony terytorialne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, realizowana na podstawie GPR.

Beneficjenci: wnioskodawcy, których projekty zostały zidentyfikowane w Gminnym Programie Rewitalizacji danej gminy na liście podstawowych przedsięwzięć (lub typów przedsięwzięć) rewitalizacyjnych, który został pozytywnie zaopiniowany przez IZ i umieszczony na wykazie prowadzonym przez IZ.

Nabór wniosków planowany jest od 10.06.2024r do 13.09.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top