OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”. Celem programu jest wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii cieplnej z odnawialnych źródeł.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 2 MWt (minimalna moc budowanych/rozbudowywanych źródeł OZE nie może być mniejsza niż 2 MWt), w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energia ze źródeł odnawialnych ograniczonych do:
• pomp ciepła,
• kolektorów słonecznych,
• geotermii.

Elementem inwestycji może być:
• przyłącze do sieci ciepłowniczej należącej do beneficjenta  (wytwórcy energii);
• magazyn energii (magazyny ciepła, ale i inne technologie).

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem ciepła, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

W ramach programu nie kwalifikują się projekty dotyczące wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, w tym w technologii ORC.
Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce OZE w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.
Dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na projekty OZE.

Wnioski należy składać w terminie 16.04.2024 r. – 17.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – do 570 000 tys. zł.
Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – do 1 430 000 tys. zł.

źródło: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/oze–zrodlo-ciepla-dla-cieplownictwa

Scroll to Top