Ochrona przyrody i jej zasobów

Nabór wniosków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEPZ 2021-2027, Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz zielonego Pomorza Zachodniego, Działanie 2.23 Ochrona przyrody i jej zasobów, Numer naboru: FEPZ.02.23-IZ.00-001/23.

Nabór niekonkurencyjny, który skierowany jest do następującego typu Beneficjenta: Jednostki Samorządu Terytorialnego – Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Dofinansowane w naborze mogą być projekty polegające na opracowaniu inwentaryzacji przyrodniczych i krajobrazowych oraz opracowaniu, w tym aktualizacji planów ochrony – zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – dla obszarów:

  • parków krajobrazowych, w tym obszarów Natura 2000 pokrywających się z obszarem danego parku krajobrazowego – tylko plany ochrony bez uwzględnienia zakresu planów zadań ochronnych dla Natura 2000,
  • rezerwatów przyrody – jeśli nie pokrywają się z obszarami Natura 2000,
  • obszarów Natura 2000 – dotyczy tylko aktualizacji planów ochrony (PO) parków krajobrazowych, które dotychczas uwzględniały zakres planów zadań ochronnych (PZO) dla fragmentów obszarów Natura 2000.

Nabór wniosków trwa od 29.09.2023r do 31.12.2026r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top