Kolejny program profrekwencyjny dla gmin

Rząd ogłosił kolejne elementy programu profrekwencyjnego. Zgodnie z komunikatem rządu gminy do 20 tys. mieszkańców, które osiągną największą frekwencję w powiecie, otrzymają milion złotych na budżet obywatelski. Te środki będą mogły być wykorzystane zgodnie z wolą mieszkańców.

Z otrzymanych środków można sfinansować np. nowe zakupy do biblioteki, z której korzystają dzieci i młodzież, rewitalizację parku czy stworzenie nowego placu zabaw. O tym, co powstanie dzięki tym dodatkowym środkom, zdecydują mieszkańcy danej gminy. 

Oprócz tego na dodatkowe środki mogą liczyć gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja przekroczy 60%. Dana gmina otrzyma wtedy:

– 250 tys. zł na rozwój działalności kół gospodyń wiejskich, zespołów ludowych i orkiestr dętych;
– 250 tys. zł dla lokalnego klubu sportowego.

To środki, które mają wzmocnić lokalnie działające grupy. Koła gospodyń wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte dbają o zachowanie tradycji i zaangażowanie w swoim sąsiedztwie. Lokalne kluby sportowe to zaś szansa dla dzieci i młodzieży, żeby rozwijały swoje talenty, korzystając z profesjonalnego zaplecza.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/kolejny-program-profrekwencyjny-dla-gmin-dodatkowy-milion-zl-na-budzet

Scroll to Top