Przepisy o prosumencie lokatorskim również dla gmin

Od 1 października weszły w życie przepisy o prosumencie lokatorskim, na podstawie których wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty, których instalacja OZE jest przyłączona za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, mogą uzyskać status prosumenta lokatorskiego i otrzymywać 100 proc. wartości wprowadzonej do sieci energii.

Oznacza to, że również zarządcy wielolokalowych budynków komunalnych w przypadku założenia instalacji OZE otrzymają środki za energię wprowadzoną do sieci. Pieniądze mogą być przeznaczone na rozliczenie zobowiązań prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej lub obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku np. na fundusz remontowy, ciepło, gaz, sprzątanie. Pozyskane środki będzie można tez przeznaczyć na obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach o przeważającej funkcji mieszkalnej, których części wspólne są zarządzane przez tego prosumenta.

Jak wyjaśnił resort, warunkiem skorzystania z nowych przepisów jest przyłączenie mikroinstalacji (czyli maksymalnie 50 kW) za licznikiem części wspólnej budynku. Mikroinstalacja musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym np. na dachu, balkonach lub elewacji, ale już nie na gruncie przynależnym do danej nieruchomości. Moc instalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego, czyli części wspólnej i indywidualnych lokali razem.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/przepisy-o-prosumencie-lokatorskim-rowniez-dla-gmin

Scroll to Top