Nowy nabór w programie „Ochrona zabytków”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło drugi nabór w programie „Ochrona zabytków”. Samorządy mogą wnioskować o środki na zadania planowane na 2024 rok oraz na refundację prac wykonanych w latach 2021-2023. Do rozdysponowania jest ponad 200 mln zł.

W obecnej edycji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona zabytków” o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie. Budżet programu to 201 625 000 zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 25 000,00 zł. 

Zgodnie z regulaminem beneficjenci mogą liczyć na sfinansowanie 50 proc. kosztów planowanej inwestycji. Istnieje też możliwość całkowitego finansowania zadania, jednak „wsparcie takie będzie można otrzymać tylko w szczególnych przypadkach, gdy zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną i naukową, wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac lub gdy stan zabytku wymaga niezwłocznej interwencji”.

W programie przewidziano dwa terminy naboru. Pierwszy nabór, który potrwa do 31 października 2023 r., obejmuje prace planowane do realizacji w 2024 roku, natomiast do 31 marca 2024 r. można wnioskować o środki na refundację prac wykonanych w latach 2021-2023.

Resort przypomina, że dokumentem wymaganym na etapie składania wniosku jest skan aktualnego pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/dofinansowanie/ruszyl-nowy-nabor-w-programie-ochrona-zabytkow-w-puli-ponad-200-mln-zl

Scroll to Top