Nowe rozporządzenie ws. minimalnych poziomów recyklingu

W Dzienniku Ustaw ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy recyklingu w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa.

Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska w tej sprawie z 3 grudnia 2018 r. Konieczność wydania nowego wynika z upływu, z początkiem 2024 r., okresu, na jaki ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw utrzymała w mocy dotychczas obowiązujący akt wykonawczy.

Nowe rozporządzenie ma charakter czysto porządkujący – dotyczy wyłącznie usunięcia z tabel wartości w zakresie odzysku, wartości w zakresie recyclingu pozostają na niezmienionym poziomie (w obecnie obowiązującym dokumencie, wskazywano poziomy odzysku i recyklingu).

Efektem wydania nowego rozporządzenia będzie dalsze obowiązywanie poziomów recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/srodowisko/jest-nowe-rozporzadzenie-ws-minimalnych-poziomow-recyklingu-dokument

Scroll to Top