Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu 2 Fundusze Europejskie dla środowiska, Działanie 2.5 Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza, typ projektu A Zapewnienie wyposażenia sprzętowego straży gminnych/ międzygminnych w zakresie przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska.

Dofinansowanie będzie miało na celu wsparcie realizacji działań będących w zakresie zadań powołanych straży gminnych i międzygminnych. Zakres wsparcia będzie skierowany na wzmocnienie potencjału straży gminnych/ międzygminnych w ramach prowadzonych działań z przestrzegania przepisów ochrony środowiska z priorytetowym potraktowaniem przepisów ochrony powietrza. Działalność ww. straży jest realizacją zapisów Programu ochrony powietrza.

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nabór wniosków trwa od 23.11.2023r do 16.02.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top