Nabór w programie „Małe Miasto”

Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego „Małe Miasto”. Nabór do programu potrwa do 29 kwietnia 2024 r.

Udział w konkursie mogą brać: fundacje, stowarzyszenia rejestowe, domy kultury i jednostki samorządu terytorialnego.

Projekty powinny być realizowane w formie półkolonii, w gminach do 100 tys. mieszkańców na terenie Polski.

Dofinansowanie w wysokości do 250 000,00 zł uzyska 5 najlepszych projektów.

Program ma na celu edukację finansową dzieci w wieku 8-12 lat.

Program „Małe Miasto” ma być symulacją życia w mieście, specjalnie stworzonym na potrzeby projektu. Przez pięć dni, uczestnicy uczą się pracować, zarabiać, oszczędzać i wydawać pieniądze. Biorą  też udział w warsztatach edukacyjnych u przedsiębiorców, którzy reprezentują różne branże. Po projekcie, na terenie gminy powinna powstać realna inwestycja dla dzieci np. element placu zabaw.

Środki pozyskane w konkursie można wydać m.in. na wynagrodzenie dla opiekunów, wychowawców oraz osób prowadzących zajęcia. Można też sfinansować  opracowanie i produkcję materiałów, wyżywienie, koszty administracyjne, ubezpieczenie uczestników oraz inwestycję dla dzieci.

źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/rekrutacja-do-vii-edycji-malego-miasta-startujemy/

Scroll to Top