Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach BydOF-IP

Nabór Nr FEKP.02.02-IP.02-012/24 w ramach: Działania: 2.2 Ciepłownie, sieci ciepłownicze i efektywność energetyczna budynków komunalnych BydOF-IP, schematu: Wzrost efektywności energetycznej budynków komunalnych w ramach BydOF-IP, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

W naborze wsparcie uzyskają projekty dotyczące przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków komunalnych. Przedsięwzięcia mogą dotyczyć m.in.:

– ocieplenia obiektu, wymiany pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,
– przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
– realizacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
– budowy i przebudowy instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach na potrzeby własne,
– instalacji systemów chłodzących, w tym również z OZE.

W przypadku wymiany źródeł ciepła nie będą wprowadzane piece węglowe.

Beneficjenci:

– jednostki samorządu terytorialnego,
– podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
– partner prywatny we współpracy z podmiotem publicznym w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nabór wniosków trwa od 15.02.2024r do 15.06.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top