Nabór do rządowego programu „Klub”

Od poniedziałku 25 marca do wtorku 30 kwietnia potrwa nabór do tegorocznej edycji rządowego programu „Klub”. W tegorocznej edycji programu kluby mogą wnioskować o wyższe niż dotychczas kwoty – 12 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 17 tys. zł – dla klubów wielosekcyjnych.

Program skierowany jest do klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie sportu i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w środowiskach lokalnych. Wnioskujący o dofinansowanie klub musi wykazać, że prowadził formalnie zarejestrowaną działalność statutowa przez co najmniej 3 lata przed datą ubiegania się o dotację.

Przedmiotem wsparcia są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących systematyczne zajęcia sportowe,
– organizacja obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego.

Bezpośrednimi uczestnikami i beneficjentami Programu mogą być wyłącznie dzieci i młodzież w wieku do 18 roku życia, biorący udział w systematycznych zajęciach sportowych/szkoleniu sportowym i w obozach sportowych realizowanych przez klub sportowy.

Kluby/stowarzyszenia sportowe, które zostaną zakwalifikowane do Programu, mogą realizować zadania Programu, tj. systematyczne zajęcia sportowe /szkolenie sportowe, obozy sportowe, zakup sprzętu sportowego, wyłącznie w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2024 roku. Klub, składając wniosek do uczestnictwa w Programie, sam określa termin realizacji zadania, który musi się mieścić w powyżej określonym przedziale czasowym. Klub jest zobowiązany do realizacji zajęć sportowych przez cały – deklarowany we wniosku, okres realizacji zadania.

źródło: https://rzadowyprogramklub.pl/nabor-wnioskow-2024/

Scroll to Top