Mobilność miejska na Pomorzu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 3.1. Mobilność miejska w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

W ramach Działania wspierane będą projekty prowadzące do wzrostu znaczenia zrównoważonej zbiorowej i indywidualnej mobilności miejskiej, realizowane w miastach (i ich obszarach funkcjonalnych) województwa pomorskiego z wyłączeniem obszarów uprawnionych do wsparcia w ramach Działań 3.2. i 3.3. FEP 2021-2027.

Nabór skierowany jest do projektów realizujących następujące typy projektów:

 1. budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury składającej się na węzeł integracyjny lub przystanek zintegrowany,
 2. budowa, rozbudowa i przebudowa liniowej infrastruktury transportu autobusowego, w tym pętli, wydzielonych pasów ruchu (buspasów), zatok przystankowych,
 3. budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury transportu rowerowego, pieszego i pieszo-rowerowego, a także rozwój systemów bike-sharingowych,
 4. zakup zero i niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego np. autobusów,
 5. rozwój infrastruktury ładowania i tankowania pojazdów zeroemisyjnych,
 6. przedsięwzięcia służące cyfryzacji transportu miejskiego, poprawiające funkcjonowanie, konkurencyjność i bezpieczeństwo publicznego transportu zbiorowego.

W ramach naboru do złożenia wniosku uprawnione są następujące podmioty:

 1. jednostki samorządu terytorialnego,
 2. jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 3. zarządcy dróg publicznych,
 4. organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego,
 5. zarządcy infrastruktury dworcowej,
 6. zarządcy infrastruktury kolejowej,
 7. MŚP,
 8. duże przedsiębiorstwa.

W ramach piątego typu projektu przedsiębiorcy mogą pełnić wyłącznie rolę partnerów.

Nabór wniosków planowany jest od 03.01.2024r do 24.01.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top