Nabory wniosków do Programów Ministra na rok 2024

Do 30 listopada można składać wnioski do wszystkich Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2024. Wyjątkiem są nabory do programów „Ochrona zabytków” i „Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem”. W przypadku pierwszego z nich I nabór wniosków już trwa i zakończy się 31 października 2023 r., a uruchomienie II naboru planowane jest na przełomie lutego i marca 2024 r. i zakończy się 31 marca 2024 r. Natomiast w drugim ze wskazanych wyżej programów rozpoczął się prenabór wniosków i potrwa do 7 listopada 2023 r.

Dzięki Programom Ministra wsparcie finansowe mogą otrzymać działania z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujące m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, działania promujące czytelnictwo, a także projekty infrastrukturalne. W latach 2016-2023 w ramach Programów Ministra na cele kulturalne przekazanych zostało łącznie 3,1 mld zł.

Programy Ministra z zakresu kultury mają na celu dofinansowanie zadań o charakterze projektowym z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są one do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. W 2024 roku można składać wnioski do 32 Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje o Programach:

I. Programy artystyczne

 1. Narodowa kolekcja sztuki współczesnej https://www.gov.pl/web/kultura/narodowa-kolekcja-sztuki-wspolczesnej-2024
 2. Teatr https://www.gov.pl/web/kultura/teatr-2024
 3. Taniec https://www.gov.pl/web/kultura/taniec-2024
 4. Muzyczny ślad https://www.gov.pl/web/kultura/muzyczny-slad-2024
 5. Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży https://www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy-2024
 6. Sztuki wizualne https://www.gov.pl/web/kultura/sztuki-wizualne-2024
 7. Film https://www.gov.pl/web/kultura/film-2024
 8. Zamówienia kompozytorskie https://www.gov.pl/web/kultura/zamowienia-kompozytorskie-2024
 9. Muzyka https://www.gov.pl/web/kultura/muzyka-2024
 10. Promocja kultury polskiej za granicą https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-kultury-polskiej-za-granica-2024

II. Programy edukacyjne

 1. Kultura Dostępna https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-dostepna-2024
 2. Edukacja kulturalna https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-kulturalna-2024
 3. Edukacja artystyczna https://www.gov.pl/web/kultura/edukacja-artystyczna-2024

III. Programy promujące czytelnictwo

 1. Partnerstwo dla książki https://www.gov.pl/web/kultura/partnerstwo-dla-ksiazki-2024
 2. Promocja czytelnictwa https://www.gov.pl/web/kultura/promocja-czytelnictwa-2024
 3. Czasopisma https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma-2024
 4. Literatura https://www.gov.pl/web/kultura/literatura-2024

IV. Programy z zakresu dziedzictwa kulturowego i historycznego

 1. Wspieranie działań muzealnych https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-dzialan-muzealnych-2024
 2. Groby i cmentarze wojenne w kraju https://www.gov.pl/web/kultura/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju-2024
 3. Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-i-trwale-upamietnienia-w-kraju-2024
 4. Miejsca pamięci narodowej za granicą https://www.gov.pl/web/kultura/miejsca-pamieci-narodowej-za-granica-2024
 5. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-dziedzictwa-kulturowego-za-granica-2024
 6. Kultura ludowa i tradycyjna https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna-2024
 7. Badanie polskich strat wojennych https://www.gov.pl/web/kultura/badanie-polskich-strat-wojennych-2024
 8. Ochrona zabytków archeologicznych https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-archeologicznych-2024
 9. Wspieranie archiwów, bibliotek i muzeów poza krajem https://www.gov.pl/web/kultura/wspieranie-archiwow-bibliotek-i-muzeow-poza-krajem-2024
 10. Ochrona zabytków https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow-2024

V. Programy infrastrukturalne i inne

 1. Infrastruktura domów kultury https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-domow-kultury-2024
 2. Infrastruktura kultury https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-kultury-2024
 3. Infrastruktura szkolnictwa artystycznego https://www.gov.pl/web/kultura/infrastruktura-szkolnictwa-artystycznego-2024
 4. Kultura cyfrowa https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-cyfrowa-2024
 5. Promesa dla kultury https://www.gov.pl/web/kultura/promesa-dla-kultury-2024

źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/rozpoczal-sie-nabor-wnioskow-do-programow-ministra-na-rok-2024

Scroll to Top