Książka paliwem dla wyobraźni

„Książka paliwem dla wyobraźni” to program naboru wniosków Fundacji Grupy PERN. Jego celem jest wsparcie upowszechniania czytelnictwa, wzmocnienie roli biblioteki publicznej jako ośrodka stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy, integrującego społeczność, oferującego nie tylko najnowsze pozycje książkowe, ale również dostęp do Internetu, komputerów, audiobooków i e-booków.

Wnioski mogą składać biblioteki publiczne, których podstawę prawną działalności stanowią przepisy: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami). Biblioteki muszą posiadać osobowość prawną.

Wnioski można składać przede wszystkim na:

  • upowszechnienie czytelnictwa,
  • zakup książek i innych pomocy naukowych, audiobooków i e-booków,
  • zakup komputerów lub sprzętu elektronicznego na wyposażenie biblioteki,
  • organizację wydarzeń związanych z promocją czytelnictwa,
  • inne działania na rzecz lokalnych bibliotek.

W tej edycji programu wygra maksymalnie 15 najlepszych projektów, które zostaną dofinansowane:

  •  15 projektów na kwotę 2 000 zł brutto.

Nabór wniosków trwa do 30.06.2023 r.

Ogłoszenie wyników konkursu: do 31.08.2023 r.

Źródło:Fundacja Grupy PERN

Scroll to Top