Projekt noweli ustawy o pomocy społecznej

Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Chodzi m.in. o poszerzenie katalogu organizacji społecznych, które będą mogły prowadzić mieszkania treningowe i wspomagane. Wśród podmiotów uprawnionych do tego typu działań wskazano m.in. Koła Gospodyń Wiejskich.

Rządowy projekt zakłada zmianę mieszkań chronionych na mieszkania treningowe i wspomagane, w których wsparcie będą mogły uzyskać m.in. osoby które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność czy chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Zgodnie z projektem, do katalogu organizacji, które będą mogły prowadzić te mieszkania na zasadach zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dołączono m.in. Koła Gospodyń Wiejskich.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej doprecyzowuje też przepisy dotyczące świadczenia usług sąsiedzkich, jako formy usług opiekuńczych. Zgodnie z nowymi przepisami, to gminy podejmą decyzję, czy będą realizować usługi opiekuńcze w tej formie. Samorządy będą też decydować o szczegółach realizacji tej usługi z uwzględnieniem potrzeb i możliwości występujących na danym terenie.

Źródło: Samorząd PAP

Scroll to Top