Renowacja Roku Zabytków Mazowsza – III edycja

Po raz trzeci Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza właścicieli obiektów zabytkowych do wzięcia udziału w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. W tegorocznej edycji tytuł renowacji roku mogą otrzymać także obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków.

Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub figurujących w gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, przy których przeprowadzono prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zakończone po 1 stycznia 2020 r. Wyboru najlepszych renowacji dokona eksperckie jury.

Celem głównym konkursu jest promocja zrównoważonej opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli zabytków nieruchomych, jak również budowanie świadomości o wartościach lokalnego dziedzictwa.

Zgłoszenia można nadsyłać od 01 czerwca do 31 lipca br.

źródło: MAZOVIA.PL

Scroll to Top