Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił uruchomienie konkursu pod nazwą „Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2024)”.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz stowarzyszenia, Lasy Państwowe, parki narodowe.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych, czynną ochronę w rezerwatach, parkach narodowych i obszarach Natura 2000, wsparcie ośrodków leczenia i rehabilitacji zwierząt gatunków chronionych.

Wnioski należy składać w terminie do 30.11.2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29.02.2024 r.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.03.2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą w formie papierowej w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku lub poprzez platformę ePUAP (przy zachowaniu ważnego podpisu elektronicznego).

źródło: https://wfos.gdansk.pl/2-mln-zl-na-ochrone-przyrody/

Scroll to Top