Dofinansowanie dokumentów planistycznych

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku. Działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu Nabór nr:  FEDS.02.07-IZ.00-044/23.

Dofinansowanie można otrzymać na opracowanie i aktualizację dokumentów planistycznych tj. planów ochrony, zadań ochronnych, planów zadań ochronnych – dla obszarów chronionych – zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Beneficjenci: Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska.

Nabór wniosków trwa od 23.10.2023r do 20.11.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top