Konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd

Po raz trzeci samorządy gminne mogą brać udział w cyklicznie organizowanym Ogólnopolskim Konkursie dla Jednostek Samorządu Terytorialnego na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd. 

Celem Konkursu jest wyłonienie oraz nagrodzenie gmin najbardziej zaangażowanych w modernizację sektora energii, przyczyniających się do realizacji założeń polityki energetyczno-klimatycznej. Konkurs ma za zadanie ugruntowanie i popularyzację wiedzy na temat działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie prowadzenia zrównoważonej transformacji energetycznej.

Dodatkowo, projekt nakierowany jest na zwiększanie świadomości w obszarze energetyki i ochrony środowiska wśród lokalnych społeczności, a tym samym zachęcanie mieszkańców regionu do pełnienia roli aktywnych i świadomych użytkowników oraz pobudzania oddolnych ruchów na rzecz przyspieszania modernizacji polskiego sektora energii i poprawy jakości powietrza.

Ocenianie będą następujące obszary działalności:

  • Inwestycja Roku z zakresu budownictwa;
  • Inwestycja Roku z zakresu transportu;
  • Akcja Społeczna Roku, przyczyniająca się do podnoszenia wiedzy i świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej;

Dodatkowo, Kapituła Konkursu nagrodzi samorządy szczególnie zasłużone w danym obszarze i przyzna wyróżnienia oraz tytuły:

  • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Budownictwa;
  • Energetyczny Inwestor Roku z zakresu Transportu;
  • Propagator Wiedzy o Energii Roku.

Ponadto każda gmina, która uzyska podczas oceny merytorycznej co najmniej 50% możliwych do zdobycia, otrzyma Certyfikat Innowacyjnego Energetycznie Samorządu.

Dodatkowo JST mogą wziąć udział w kategorii Konkursu pn. Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa.

Dla gmin, które wezmą udział w kategorii Aspirujący Innowator Roku w dziedzinie ciepłownictwa, zostanie zorganizowany we wrześniu 2023 r. warsztat na temat możliwości pozyskania środków na inwestycje energetyczne, który zostanie przeprowadzony wspólnie przez: Krajową Agencję Poszanowania Energii, Bank Gospodarstwa Krajowego, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do 15 września 2023 r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas pierwszego dnia XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

źródło: https://www.instytutpe.pl/konkursjst-iii/

Scroll to Top