Konkurs KULTURA WRAŻLIWA

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił Konkurs, którego celem jest szeroko rozumiane promowanie działań na rzecz aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych, rehabilitacja społeczna poprzez teatroterapię, a także popularyzacja idei integracji środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych twórców sztuki scenicznej poprzez promowanie i nagradzanie twórczości artystycznej tworzonej z udziałem osób niepełnosprawnych.

Termin składania wniosków trwa do 16 października 2023 r.

Do Konkursu można zgłaszać projekty z zakresu kultury, obejmujące szeroko rozumianą działalność edukacyjną oraz artystyczną z udziałem osób niepełnosprawnych dotyczące wydarzeń artystycznych z następujących obszarów:

  • spektakl teatralny (w tym: dramatyczny, muzyczny, widowisko uliczne);
  • spektakl taneczny (w tym: baletowy);
  • spektakl eksperymentalny;
  • musical;
  • opera;
  • balet;
  • performance;
  • koncert (w tym: widowiska poetycko-muzyczne);
  • happening.

źródło: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/ogolnopolski-konkurs-kultura-wrazliwa/

Scroll to Top