Konkurs grantowy “Lato w teatrze”

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłosił nabór wniosków do konkursu grantowego w ramach programu Lato w teatrze 2024, finansowanego z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Lato w teatrze to program grantowy skierowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym.

Jego celem jest:
1) umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży,
2) wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie,
3) rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną,
4) szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność, kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

W programie można ubiegać się o dofinansowanie, które wynosi maksymalnie 45 000 złotych.

Wnioski do programu można składać do 22 marca 2024 roku wyłącznie przez system WITKAC.

W 17. edycji programu wszystkie podmioty spełniające warunki mogą składać wnioski – bez względu na doświadczenie. Oznacza to, że nie będzie funkcjonował moduł Lato w teatrze+. Równocześnie, przynajmniej 50% dofinansowanych projektów będą stanowiły te złożone przez podmioty, które nie realizowały wcześniej projektu w ramach Lwt, z czego połowę z nich będą stanowiły projekty odbywające się w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców.

źródło: https://latowteatrze.pl/program-grantowy/program-2024/aktualny-nabor

Scroll to Top