Kolejna edycja projektu „Postaw na Słońce”

„Postaw na Słońce” to projekt edukacyjny o odnawialnych źródłach energii. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o mikroinstalacjach OZE. Pozwalają one wytwarzać energię na własny użytek. Szczególny nacisk kładzie się na fotowoltaikę, która pozwala przetworzyć energię słoneczną na elektryczną.

Projekt kierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Zespoły mogą zgłaszać nauczyciele – opiekunowie zespołu. W projekcie ważna jest samodzielna praca uczniów, którzy realizują zadania projektowe pod opieką nauczyciela. Projekt odbywa się całkowicie online. W zadaniu może wziąć udział zespół składający się z 2-10 uczniów i 1 opiekuna. Każda szkoła może wystawić tylko jeden zespół.

W trakcie projektu uczniowie poznają różne źródła energii, dowiedzą się jak działa fotowoltaika i skąd bierze się energia elektryczna w ich okolicy. Zdobytą wiedzę zastosują w praktyce obliczając zapotrzebowanie energetyczne swojej szkoły i domu. Na końcu zostanie przeprowadzona akcja promująca odnawialne źródła energii.

W trakcie trwania zadania można korzystać z materiałów dostępnych na stronie projektu, ale także innych źródeł wiedzy takich jak internet, książki, czasopisma czy eksperci.

Zespoły można rejestrować do 30 listopada 2023 r.

źródło: https://postawnaslonce.pl/719-2/

Scroll to Top