Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Nabór Nr FEKP.05.01-IP.02-009/23 w ramach Działania: 5.1 Wsparcie instytucji kultury BydOF-IP.

Typy projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie w postępowaniu to:

-budowa, przebudowa, remont istniejącej instytucji kultury,
-adaptacja obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
-budowa nowego obiektu lub adaptacja istniejącego z przeznaczeniem do pełnienia funkcji instytucji kultury,
-wyposażenie oraz wsparcie rozwoju i funkcjonowania (bez możliwości dofinansowania bieżącego funkcjonowania) instytucji kultury,
-tworzenie nowych oraz wspieranie rozwoju istniejących bibliotek lokalnych z przeznaczeniem na mediateki pełniące funkcję centrów życia społecznego.

Wnioskodawca może wybrać więcej niż jeden typ projektu.

Typy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie projektów:

-Jednostki Samorządu Terytorialnego,
-Administracja rządowa,
-Organizacje pozarządowe,
-Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i TBS,
-MŚP,
-Instytucje kultury,
-Niepubliczne instytucje kultury,
-Kościoły i związki wyznaniowe,
-Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
-Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
-Podmioty ekonomii społecznej.

Nabór wniosków trwa od 02.11.2023r do 06.05.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top