Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP)

Nabór nr FEKP.03.01-IP.02-013/24 w ramach Działania 3.1 Rozwój i usprawnienie mobilności miejskiej i podmiejskiej BydOF-IP, Schemat: Infrastruktura przeznaczona dla rowerów (BydOF-IP), Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza.

Nabór skierowany jest wyłącznie do projektów zamieszczonych na liście podstawowej projektów strategii ZIT BydOF.

Zakres wsparcia to:
–  rozwój transportu rowerowego (m.in. systemy rowerów publicznych, obiekty „bike&ride”, budowa i   przebudowa dróg rowerowych),
– działania informacyjno-promocyjne (wyłącznie jako część powyższych projektów).

Typy wnioskodawców: Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Nabór wniosków trwa do 29.08.2024r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top