Aktywna Szkoła: AKTYWNY DO KWADRATU

Trwa nabór do trzeciego filaru programu Aktywna Szkoła: AKTYWNY DO KWADRATU. Szkoły mogą zgłaszać prowadzących zajęcia do 30 czerwca. Założenia przewidują uczestnictwo 10 tys. szkół, w których może powstać 20 tys. grup, co oznacza 300 tys. dzieci w programie dodatkowych zajęć.

Program umożliwi dzieciom i młodzieży udział w dodatkowych zajęciach sportowych poza lekcjami WF. Różnorodne dyscypliny oferowane będą w atrakcyjnych formach, dopasowane do potrzeb i zainteresowań dzieci oraz młodzieży szkolnej.

Zajęcia będą się odbywać 1-3 razy w tygodniu dla klas IV i starszych oraz 1-2 razy w tygodniu dla klas I-III. Zajęcia potrwają 60 minut, a maksymalna liczba godzin do przeprowadzenia od września do listopada to 30 godzin.

Aktywny do Kwadratu to ciekawe treningi z wykwalifikowaną kadrą, podczas których uczniowie zyskują szansę na:
•          rozwijanie swoich pasji i umiejętności,
•          dbanie o sprawność fizyczną i zdrowie,
•          zacieśnianie relacji z rówieśnikami,
•          alternatywną i aktywną formę spędzania wolnego czasu,
•          budowanie kompetencji w zakresie pracy w grupie, organizacji czasu, działania zespołowego,
•          redukcję stresu oraz agresji poprzez sport,
•          budowanie poczucia własnej wartości i sprawczości.

Aktywna Szkoła to największy w historii program aktywizacyjny mający na celu stworzenie warunków do udostępnienia szkolnej infrastruktury sportowej i aktywizacji społeczności lokalnych. Aktywna Szkoła stanowi wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej. Nadrzędnym celem jest popularyzowanie aktywności fizycznej wśród społeczeństwa, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Ministerstwo Sportu i Turystyki roku przeznaczyło na program Aktywna Szkoła łącznie z Aktywna Szkoła zakup sprzętu sportowego 335 ml zł w 2024 R.

źródło: https://www.gov.pl/web/sport/aktywny-do-kwadratu—wiecej-sportu-w-szkole

Scroll to Top