Gminy mogą nabywać drogi ogólnodostępne na szczególnych zasadach

Od 13 września wchodzą w życie przepisy dotyczące możliwości nabywania przez gminy terenów, na których znajdują się ogólnodostępne drogi. Aby gmina mogła nabyć nieruchomość na własność, musi nią władać od co najmniej 20 lat.

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych. Chodzi o wprowadzenie możliwości nabywania przez gminy na własność gruntów, na których znajdują się użytkowane przez mieszkańców drogi. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 13 września. 

Nowe przepisy dotyczą dróg utwardzonych, użytkowanych jako drogi ogólnodostępne o znaczeniu lokalnym, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych. Drogi takie powinny stanowić uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom i być funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i być z nimi połączone.

Decyzję o nabyciu nieruchomości przez gminę będzie wydawał właściwy miejscowo starosta na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wnioski o nabycie nieruchomości można składać najpóźniej do 31 grudnia 2035 r. 

W przypadku, gdy co najmniej 2/3 właścicieli drogi ogólnodostępnej stanowiącej dojazd do przynajmniej 10 nieruchomości zabudowanych, wystąpi do wójta o złożenie wniosku o nabycie drogi ma on sześć miesięcy na zawnioskowanie w tej sprawie do starostwa lub wskazanie przyczyn, z powodu których wniosek nie może być złożony.

źródło: https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/od-13-wrzesnia-gminy-moga-nabywac-drogi-ogolnodostepne-na-szczegolnych-zasadach

Scroll to Top