„Generacja V4”- druga edycja

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki ogłosił nabór wniosków do drugiej z trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2024 r. na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Celem inicjatywy jest promocja wartości demokratycznych, aktywności obywatelskiej i dialogu transgranicznego wśród młodych ludzi.

Projekty (w języku angielskim) należy zarejestrować w systemie on-line My Visegrad nie później niż do 30 czerwca 2024 r., a następnie złożyć pełen wniosek do 15 lipca 2024 r. do godz.: 12:00 w południe.

Aby wziąć udział w projekcie muszą być zaangażowane co najmniej dwa kraje z Grupy Wyszehradzkiej – V4 (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Dodatkowo mogą uczestniczyć bezpośredni sąsiedzi dwóch krajów V4 (Austria, Niemcy i/lub Ukraina).

Każdy projekt powinien obejmować mobilność młodych ludzi (12-30 lat), tj. wizyty transgraniczne, oraz zapewnić przeprowadzenie co najmniej jednego wspólnego wydarzenia, w którym uczestniczą obie/wszystkie strony.

Każda osoba prawna z Grupy V4 pracująca z młodzieżą może wziąć udział jako formalny wnioskodawca lub grantobiorca, np. szkoły, kluby pozalekcyjne, stowarzyszenia sportowe, młodzieżowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.

Maksymalny budżet projektu wynosi 10 000 euro, a maksymalny czas realizacji projektu to 6 miesięcy; program jest jednak przeznaczony na wsparcie pojedynczych lub wielokrotnych krótkoterminowych wizyt/wymian (po kilka dni każda).

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/granty-dla-mlodziezy-w-ramach-programu-generacja-v4–druga-edycja

Scroll to Top