Fundacja Enea ogłosiła dwa nowe programy grantowe

Fundacja Enea ogłosiła dwa nowe programy grantowe: „Szlakiem lokalnej historii” oraz „Lokalnie, aktywnie, sportowo”. Programy mają na celu zachęcenie lokalnych społeczności, szczególnie z obszaru działania Grupy Enea, do wspólnych inicjatyw w zakresie sportu, kultury i historii.

Fundacja Enea programem „Szlakiem lokalnej historii” umożliwia realizację projektów promujących małe ojczyzny – miejsca, z których pochodzimy, o których często jeszcze wiele nowego możemy się dowiedzieć. Grant do 8 tys. zł można przeznaczyć m.in. na organizację wycieczek historycznych, koncertów muzyki ludowej czy wydanie albumów dotyczących regionu.

Program „Lokalnie, sportowo, aktywnie” ma na celu zachęcenie społeczności do wspólnej aktywności fizycznej po pracy, zajęciach w szkole, czy w weekendy. Grant w wysokości do 6 tys. zł można przeznaczyć na organizację lokalnych biegów, turniejów, zajęć sportowych czy zakup sprzętu.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać wszystkie podmioty niegospodarcze działające dla dobra publicznego i zacieśniania więzi lokalnych m.in. fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy dziecka, ośrodki pomocy społecznej. Budżet dwóch programów wynosi 500 tys. zł.

 źródło: https://media.enea.pl/pr/818929/fundacja-enea-startuje-z-dwoma-nowymi-programami-grantowymi

Scroll to Top