Energia odnawialna  

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Priorytetu II. Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 Energia odnawialna Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE, Numer naboru: FEPD.02.04-IZ.00-001/23.

Typ projektu: Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE. Projekty grantowe, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Beneficjenci: Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; Ze wsparcia w ramach naboru wyłączone zostaną projekty, których Wnioskodawcą jest członek  Stowarzyszenia Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Suwałk oraz Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży, a także jednostki podległe ww. członkom.

Nabór wniosków trwa do 10.10.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top