Energia i środowisko – zaopatrzenie w wodę

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko. Działanie FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno – ściekowa. Nr naboru FEPK.02.06-IZ.00-003/23 – zaopatrzenie w wodę, RP Podkarpackiego.

Nabór prowadzony jest dla projektów z zakresu:

  • Roboty budowlane, instalacyjne lub zakup wyposażenia w zakresie infrastruktury niezbędnej do ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji wody do spożycia, m.in. działania dotyczące poprawy jakości systemów zaopatrzenia w wodę oraz likwidowania strat wody, poprawy efektywności wykorzystania wody, w tym w sytuacji zmniejszenia dostępnej ilości wody lub obniżenia jakości wody, w uzasadnionych adaptacją do zmian klimatu przypadkach.

 Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

Nabór wniosków trwa do 24.08.2023r.

Źródło: Fundusze Europejskie

Scroll to Top