Program grantowy Drogowskaz

Program grantowy Drogowskaz realizowany jest przez Fundację Inter Cars. W ramach programu organizacje z całej Polski, które chcą poprawić sytuację bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów, dzieci, seniorów, rodziców z wózkami, osób z niepełnosprawnościami czy kierowców mogą wypełnić wniosek o grant.

Udział w programie grantowym Drogowskaz mogą wziąć:

1. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe.
2. Straże miejskie i gminne.
3. Koła gospodyń wiejskich.
4. Domy i centra kultury.
5. Szkoły, przedszkola.
6. Biblioteki.
7. Domy kultury.
8. Jednostki samorządu terytorialnego.
9. Związki wyznaniowe.
10. Ośrodki pomocy społecznej.

Jeden podmiot może złożyć jeden wniosek w ramach naboru.

Wsparcie można uzyskać na projekty lokalne mające na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego: pieszych, rowerzystów, dzieci, seniorów, rodziców z wózkami, osób z niepełnosprawnościami lub kierowców.
Projekty skierowane do społeczności lokalnych w mniejszych miejscowościach oraz na terenach wiejskich (do 50 tys. mieszkańców) otrzymują dodatkowy 1 punkt podczas oceny merytorycznej.

Pula pilotażowej edycji programu wynosi 300 000 zł. Dofinansowanych zostanie łącznie 12 projektów: 10 projektów o wartości do 20 000 zł i 2 projekty o wartości do 50 000 zł.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 15 sierpnia 2023 roku.

źródło: https://fundacja.intercars.eu/drogowskaz/

Scroll to Top