Edukreator na Mazowszu

Rozpoczęła się VII edycja konkursu „Edukreator na Mazowszu”. Wnioski można składać do 29 września.

Celem konkursu jest:

 • wzbogacanie programu nauczania poprzez włączenie do niego elementów kulturotwórczych;
 • wspieranie i motywowanie dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wdrażania w edukacji powszechnej metod nastawionych na rozwijanie wśród uczniów twórczego myślenia;
 • promowanie sposobów nauczania, które kształtują kreatywne podejście do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, budują umiejętność poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz pobudzają wyobraźnie uczniów;
 • ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego.

 Udział w konkursie mogą wziąć:

 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z terenu Mazowsza, które stwarzają przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia poprzez upowszechnianie kultury.
 • Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Mazowsza, których cechuje wyobraźnia i pomysłowość w prowadzeniu lekcji i zajęć szkolnych oraz umiejętność inspirowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych.

Zgłoszone prezentacje mogą przedstawiać do 3 wybranych dokonań szkoły lub nauczyciela (do 20 slajdów) za ubiegły rok szkolny.

Dla zwycięzców w kategoriach:

 • kreatywna szkoła podstawowa w gminie/mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła podstawowa w gminie/mieście powyżej 20 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła ponadpodstawowa w gminie/mieście do 50 tys. mieszkańców;
 • kreatywna szkoła ponadpodstawowa w gminie/mieście powyżej 50 tys. mieszkańców

planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 10 000 zł.

Dla zwycięzców w kategoriach:

 • Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej w gminie/mieście do 20 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły podstawowej w gminie/mieście powyżej 20 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej w gminie/mieście do 50 tys. mieszkańców;
 • Kreatywny nauczyciel szkoły ponadpodstawowej w gminie/mieście powyżej 50 tys. mieszkańców;

planowane są nagrody pieniężne w wysokości po 5 000 zł netto.

źródło: https://mazovia.pl/pl/konkursy/edukreator-na-mazowszu-1.html

Scroll to Top