Drugi nabór wniosków w konkursie autobusowym

Od 13 maja 2024 r. organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego będą mogli wnioskować o środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy na zakup nisko- i zeroemisyjnych autobusów regionalnych.

W ramach II naboru do dyspozycji operatorów i samorządowych organizatorów publicznego transportu zbiorowego będzie dostępnych 1 403,5 mln zł na pozyskanie 372 autobusów, w tym maksymalnie 187 pojazdów niskoemisyjnych, przy czym każdy wnioskodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie zakupu nie więcej niż 15 takich pojazdów.

Zakupione w ramach naboru nowoczesne i ekologiczne pojazdy wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania lub tankowania będą wykorzystywane na nowo utworzonych pozamiejskich liniach autobusowych, a także na liniach pozamiejskich, które są zagrożone likwidacją, np. z powodu przestarzałego taboru lub deficytowości linii autobusowej.

W II naborze rozszerzono katalog odbiorców wsparcia o organizatorów publicznego transportu zbiorowego szczebla wojewódzkiego oraz o operatorów publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że szansę na pozyskanie nowoczesnego taboru będą miały wszystkie podmioty zaangażowane w transport publiczny na poziomie regionalnym.

Nabór wniosków będzie trwać od 13 maja do 14 czerwca 2024 r., natomiast dokumentacja konkursowa zawierająca szczegółowe wymogi uzyskania wsparcia jest już dostępna na stronach CUPT, co pozwoli na wcześniejsze przygotowanie się zainteresowanych podmiotów. Kolejność składania wniosków o objęcie przedsięwzięcia wsparciem nie będzie mieć wpływu na wyniki oceny.

Każdy zainteresowany beneficjent będzie musiał opisać istniejącą sytuację transportową w swoim regionie, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej. Kluczowe będzie także wsparcie integracji transportowej, ponieważ premiowane będą linie, które zapewnią połączenia z transportem kolejowym lub transportem miejskim. Dodatkowe punkty można uzyskać także za integrację rozkładów jazdy różnych form transportu oraz korzystanie z dofinansowania w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/drugi-nabor-wnioskow-w-konkursie-autobusowym

Scroll to Top